Wybory ławników

Do 30 czerwca br. można zgłaszać kandydatów na ławników sądów rejonowych. Obecna kadencja ławników kończy się 31 grudnia. Wyboru nowych dokona Rada Gminy w Kęsowie, która zgodnie z informacją Prezesa Sądu Okręgowego w Bydgoszczy wybierze do Sądu Rejonowego w Tucholi jednego ławnika.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie: https://bip.kesowo.pl/ogloszenia,12_2023-5_124