Poznaj Polskę

W ramach przedsięwzięcia „Poznaj Polskę” uczniowie klas IV-VIII ze Szkoły Podstawowej w Kęsowie dnia 19 maja 2023 r uczestniczyli w jednodniowej wycieczce do Torunia.

Podczas wycieczki uczestnicy zwiedzili:

  • Muzeum Toruńskiego Piernika
  • Centrum Popularyzacji Kosmosu „Planetarium”
  • Centrum Nowoczesności Młyn Wiedzy
  • Stare i Nowe Miasto

Całkowity koszt wycieczki wyniósł 6224,00 zł, z czego 4994,00 zł to wsparcie finansowe otrzymane z MEiN, natomiast 1250,00 to wkład własny. Zgromadzona kwota została przeznaczona na bilety wstępów, przejazd i wyżywienie.

Celem przedsięwzięcia „Poznaj Polskę”, które oferuje odwiedzenie wiele atrakcyjnych miejsc, oprócz edukowania, rozwijającego indywidualne zainteresowania, jest wychowywanie. „Poznaj Polskę” rozwija miłość do ojczyzny, kształtuje pozytywne cechy charakteru i umiejętność funkcjonowania w grupie. Daje uczniom szansę wyrobienia nawyku racjonalnego i pożytecznego spędzania wolnego czasu, a jednocześnie przeżywania pozytywnych uczuć.