Remont ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie

W dniu 1 czerwca 2023 r. Gmina Kęsowo podpisała umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Remont ulicy Pamiętowskiej o długości 1304 metrów od km 0+995,00 do km 2+298,50 w m. Kęsowo”.

W ramach remontowanego odcinka wykonane zostaną: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty inne. Nad całością zadania czuwał będzie inspektor nadzoru. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to październik 2023 r.

Dofinansowanie  z RFRD: 266 928,00 złotych

Całkowita wartość zadania 543 685,51 złotych