Skip to main content
Pomoc suszowa

Pomoc suszowa

Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w związku ze suszą winni zgłaszać wnioski bezpośrednio za pomocą publicznej aplikacji dostępnej na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i  Rozwoju Wsi.

Szczegółowe informacje dotyczące zagrożenia suszą na poziomie gminy można uzyskać pod poniższym linkiem IUNG Puławy.

 

Jeżeli rolnik chciałby dodatkowego oszacowania szkód przez komisję „gminną”, wówczas powinien złożyć wniosek do Urzędu Gminy w terminie umożliwiającym oszacowanie szkody (tj. przed zbiorem).

Wniosek można składać w terminie od 20 do 28 lipca 2023 r. Jest to działanie nieobowiązkowe.

Jeżeli komisja „gminna” nie oszacuje szkód, a rolnik złoży wniosek za pośrednictwem aplikacji, to otrzyma z niej protokół, który będzie podstawą do otrzymania odszkodowania.

Natomiast samo oszacowanie szkód przez komisję bez zgłoszenia szkody przez aplikację, nie pozwoli na wygenerowanie protokołu i brak podstaw do otrzymania pomocy.

Więcej informacji można uzyskać w biurze nr 8 Urzędu Gminy Kęsowo lub pod numerem telefonu 52 3344091 wew. 18.

Pliki do pobrania: