Zebranie wiejskie (zmiana Funduszu Sołeckiego) w Jeleńczu

Serdecznie zapraszamy wszystkich mieszkańców do czynnego uczestnictwa zebraniu wiejskim w Jeleńczu, w spawie zmiany Funduszu Sołeckiego, które odbędzie się 3 sierpnia 2023 r. o godzinie 1800