Diagnoza sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z dokumentami "Diagnoza sfery społecznej gospodarczej i przestrzennej Gminy Kęsowo" oraz "Strategia Rozwoju Gminy Kęsowo na lata 2022-2030" do których można zgłaszać uwagi do dnia 27.09.2023 na formularzu zgłaszania uwag .