Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Żalnie

Zadanie – Edukacja ekologiczna w zakresie Odnawialnych Źródeł Energii w Żalnie – polegać będzie na edukacji przedszkolaków z Punktu przedszkolnego w Żalnie, uczestników zajęć Klubu Seniora w Żalnie oraz mieszkańców Żalna o procesie pozyskiwania energii ze źródeł alternatywnych sprzyjających ochronie środowiska.

Przedsięwzięcie rozpocznie się od cyklu teoretycznego w ramach zajęć przedszkolnych, zajęć dla uczestników Klubu Seniora oraz spotkań z mieszkańcami, gdzie planowane jest przekazanie wiedzy z zakresu między innymi OZE,  w tym instalacji fotowoltaicznych. Po zajęciach teoretycznych planowane jest przeprowadzenie zajęć praktycznych pokazujących faktyczne działania jednego z Odnawialnych Źródeł Energii – instalacji fotowoltaicznej, która zamontowana została na budynku świetlicy. Montaż tej instalacji jest elementem niezbędnym, aby mógł pokazać jej rzeczywiste funkcjonowanie i elementy składowe.

Instalacja została zamontowana na budynku świetlicy wiejskiej w okresie od 4.08.2023 r. do 8.09.2023 r.

Odczyty z instalacji pozwolą na realne pokazanie i uzmysłowienie ile i w jakim czasie można przekształcić energię z promieniowania słonecznego w energię elektryczną. Uczniowie łączą teorię z praktyką, co pozwala im na łatwiejsze zrozumienie całego procesu i zapamiętanie zdobytej wiedzy.

Dotacja Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 38 400,00 złotych

Wkład własny Gminy Kęsowo – 9 600,00 złotych