Skip to main content
Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie”

Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie”

W dniu 30 września 2023 roku Gmina Kęsowo zakończyła zadanie pn.: „Podjęcie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych poprzez dostawę i montaż instalacji fotowoltaicznych na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie”.

 

Jest to zadanie związane z realizacją operacji w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach celu „wspieranie i wykorzystywanie atutów środowiska na obszarach rybackich i obszarach akwakultury, w tym operacje na rzecz łagodzenia zmian klimatu” obejmującej podejmowanie działań na rzecz ograniczenia negatywnych skutków zmian klimatycznych, tworzenie i rozwijanie instalacji odnawialnych źródeł energii, w rozumieniu przepisów o odnawialnych źródłach energii.

W ramach zadania wykonano instalacje fotowoltaiczną na budynku Szkoły Podstawowej w Kęsowie.

Całkowita wartość zadania: 63 879,68 zł

Dofinansowanie: 32 089,18 zł (50,23%)

Wkład własny gminy: 31 790,50 zł