Skip to main content
Remont ulicy Pamiętowskiej w Kęsowie

Przebudowa drogi gminnej w Pamiętowie

W dniu 4 października 2023 r. Gmina Kęsowo podpisała umowę o udzielenie dofinansowania ze środków pochodzących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg dla zadania pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010426C w Pamiętowie o długości 247,69 m, od km 6+719,31 do km 6+967,00”.

W ramach zadania wykonane zostaną: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, urządzenia bezpieczeństwa ruchu oraz roboty inne.

W dniu 27 lipca 22023 r. podpisana została umowa z wykonawcą zadania, tj. Zakładem Sprzętowo – transportowym Czesławem Pawłowskim z Tucholi. Nad całością zadania czuwał będzie inspektor nadzoru. Planowany termin zakończenia realizacji zadania to październik 2023 r.

Dofinansowanie  z RFRD: 135 632,00 złotych (50%)

Całkowita wartość zadania 271 264,76 złotych