Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo

W dniu 25 lipca 2023 roku Gmina Kęsowo otrzymała promesę wstępną w związku ze złożonym w dniu 29 marca 2023 roku wniosku o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 1 dla zadania pn.: Wykonanie prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych Dworku znajdującego się przy ulicy Głównej 19 w Kęsowie

Na ogólną kwotę, tj. 1 066 004,61 zł składa się:

Wykonanie: 1 050 250,85 zł (dofinansowanie: 1 029 245,83 zł; wkład własny: 21 005,02 zł)

Planowany termin realizacji: 30.11.2024 r.