Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo

W dniu 20 września 2023 roku Gmina Kęsowo otrzymała promesę wstępną w związku ze złożonym w dniu 24 lutego 2022 roku wniosku o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych edycja 6-PGR dla zadania pn. Rozwój infrastruktury drogowej poprzez budowę ścieżek rowerowych w Gminie Kęsowo

Wykonanie: 2 551 020,41 zł (dofinansowanie: 2 500 000,00 zł; wkład własny: 51 020,41 zł)

Planowany termin realizacji zadania to grudzień 2025 roku.

Promesy dotyczą jedynie wykonania inwestycji. Do dofinansowania nie są brane pod uwagę koszty poniesione za wykonaną dokumentację projektowo – kosztorysową oraz wydatki
w zakresie nadzoru inwestorskiego.