Skip to main content
Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Grochowo

Gmina Kęsowo otrzymała promesy wstępne na nowe inwestycje

W dniu 4 października 2023 roku Gmina Kęsowo otrzymała promesy wstępne w związku ze złożonymi w dniu 14 sierpnia 2023 roku wnioskami o dofinansowanie z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków – edycja 2 dla poniższych zadań:

Przebudowa budynku komunalnego w Żalnie

Wykonanie: 708 826,32 zł (dofinansowanie 98%: 694 649,79 zł; wkład własny 2%: 14 176,53 zł)

Planowany termin realizacji: 30.06.2025 r.

Prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane w budynku kościoła w Kęsowie ul. Szkolna 10

Wykonanie: 329 850,00 zł (dofinansowanie 98%: 323 253,00 zł; wkład własny 2%: 6 597,00 zł

Planowany termin realizacji: 15.12.2024 r.