Skip to main content
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu

Odtwarzanie zadrzewień po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Kęsowo

Gmina Kęsowo na wykonanie zadania „Odtwarzanie zadrzewień po nawałnicy z 11 sierpnia 2017 r. na terenie Gminy Kęsowo” otrzymała w 2018 r. z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu dotację w wysokości 8 000,00 złotych. Całkowita wartość zadania wyniosła 12 000,00 złotych.

Wskutek nawałnicy z 11 sierpnia 2017 roku bardzo poważnie został zniszczony drzewostan w parku dworskim w miejscowości Kęsowo. Równie poważnie został zniszczony drzewostan w parku wiejskim w Przymuszewie.

W ramach odtwarzania drzewostanu posadzono:

  • grab pospolity 6 sztuk,
  • lipa drobnolistna 7 sztuk,
  • buk pospolity 8 sztuk,
  • dąb szypułkowy 7 sztuk,
  • klon zwyczajny 9 sztuk,
  • jesion wyniosły 10 sztuk,
  • brzoza brodawkowata 7 sztuk.

wfos