Urząd Gminy w Kęsowie

Wójt Gminy Kęsowo ogłasza przetarg ofertowy na sprzedaż równiarki drogowej D710B, stanowiącej własność Gminy Kęsowo.

Więcej informacji na stronie: http://bip.kesowo.pl/przetargi,9_1-2019-5_171