Skip to main content
Promesy wstępne dla kolejnych zadań

Promesy wstępne dla kolejnych zadań

W związku ze złożonymi wnioskami o dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja 8, w dniu 11 października  2023 roku Gmina Kęsowo otrzymała promesy wstępne dla poniższych zadań:

Budowa chodnika w miejscowości Pamiętowo

Wykonanie: 990 079,19 zł (dofinansowanie 95%: 940 575,23 zł oraz wkład własny 5%: 49 503,96 zł)

Planowany termin realizacji zadania: 30.06.2025 r.

Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gminie Kęsowo

 Wykonanie:  7 096 947,03 zł (dofinansowanie 95%:  6 742 099,68 zł oraz wkład własny 5%: 354 847,35 zł);

Planowany termin realizacji zadania: 30.06.2025 r.

Budowa budynku wielorodzinnego w miejscowości Żalno

Wykonanie: 1 800 000,00 zł (dofinansowanie 85%: 1 530 000,00 zł oraz wkład własny 15%: 270 000,00 zł)

Planowany termin realizacji zadania: 30.09.2025 r.