Skip to main content
Informacja o wynikach konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Informacja o wynikach konsultacji społecznych Programu współpracy Gminy Kęsowo z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2024

Wójt Gminy Kęsowo informuje, iż w okresie od 19 września 2023 roku do 3 października 2023 nie zgłoszono uwag i opinii do projektu Programu współpracy na 2024 rok z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.