Flaga_EU

Gmina Kęsowo w terminie od 15.10.2018 roku do 14.11.2018 roku zrealizowała zadanie: „Wzmocnienie konkurencyjności i atrakcyjności Żalna poprzez budowę elementów małej architektury oraz kompleksowe zagospodarowanie terenu rekreacyjno-turystycznego”. Operacja została dofinansowana w zakresie działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” w ramach Priorytetu 4 „Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej” objętego Programem Operacyjnym „Rybactwo i morze”. Wartość wykonanych prac – 175 000,00 złotych.

Dofinansowanie to kwota 90 000, 00 złotych, wkład EFRM – 76 500,00 Złotych, wkład krajowy- 13 500,00 złotych. Wkład własny Gminy Kęsowo to 85 000,00 złotych. 

Zakres wykonanych prac:

1. montaż elementów malej architektury :
- kosze gabionowe (ławki) w kształcie pólkola o wymiarach 500x 50x 50 – 5 sztuk
- palisada dwupoziomowa z elementów prefabrykowanych o wymiarach 33,5 x 25x 6 cm, łączna długość palisady – 43,68 m

2. Utwardzenie powierzchni gruntu w miejscu publicznym
- utwardzenie w postaci kostki betonowej typu Polbruk gr. 6cm – 128,61 m2
- utwardzenie w postaci kostki betonowej typu Polbruk gr. 8 cm – 807,16 m2

3. Podesty i schody zewnętrzne
- powierzchnia podestów zewnętrznych podlegająca rozbiórce- 2,00 m2
- powierzchnia schodów ze stopnicami z kostki betonowej – 3,00m2
- długość policzków i boków wykonanych z obrzeży trawnikowych- 7,10 m
- długość obrzeży betonowych o wymiarach 30c 8 cm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową – 72,77m
- krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x330cm – 108,00 m2

4. Rozbiórka istniejących utwardzeń z kostki betonowej – chodnika
- powierzchnia utwardzenia podlegająca rozbiórce- 250,00 m2

5. odwodnienie linowe
- kanały odwodnieniowe 100/130/B12- 55,60 m
- kanały z rur PCV łączonych na wcisk o średnicy 200m-2,0m
- studnia betonowa o średnicy 1200 mm- 1 szt

6. Zaplecze sanitarne
- toaleta przenośna typu TOI TOI- 1 sztuka

logo ryby