Skip to main content
Modernizacja przepompowni ścieków w Sicinach

Modernizacja przepompowni ścieków w Sicinach

Zakończono modernizację przepompowni ścieków w Sicinach. Inwestycja polegała na:

  • demontażu dwóch istniejących pomp o mocy 1,7 kW każda,
  • demontażu istniejącego wyposażenia zbiornika przepompowni ścieków,
  • demontażu istniejącej rozdzielnicy zasilająco-sterującej,
  • montażu dwóch pomp o mocy 4,2 kW i następujących parametrach pracy: Q = 2,5 l/s, H = 33,17 m,
  • wyposażenia istniejącego zbiornika przepompowni ścieków,
  • montażu rozdzielnicy zasilająco-sterującej układu dwupompowego w oparciu o moduł telemetryczny GSM/GPRS
  • włączenia obiektu do istniejącego systemem monitoringu.

Modernizacja została przeprowadzona w okresie od 29.06.2023 r. do 3.10.2023 r.

Pożyczka Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu – 80 000,00 złotych

Wkład własny Gminy Kęsowo – 1 475,20 złotych