Skip to main content
Seniorze, zmieniasz konto lub adres? Poinformuj z wyprzedzeniem o tym ZUS

Seniorze, zmieniasz konto lub adres? Poinformuj z wyprzedzeniem o tym ZUS

Nie warto zwlekać z powiadomieniem ZUS-u o zmianie adresu czy konta bankowego, jeśli nie chcemy, aby świadczenie wróciło do Zakładu.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że każdą zmianę adresu, numeru rachunku bankowego emeryt, rencista czy pobierający inne świadczenie wypłacane przez ZUS powinien zgłosić do Zakładu minimum 12 dni roboczych przed terminem płatności swojego świadczenia. Jeśli zrobi to w ostatniej chwili, to może zdarzyć się, że świadczenie wróci do ZUS-u ze względu na nieczynne już konto bankowe czy nieaktualny adres- informuje Krystyna Michałek, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa kujawsko-pomorskiego.

Jeśli nowa dyspozycja przekazywania emerytury czy renty wpłynie do Zakładu z odpowiednim wyprzedzeniem, to ZUS zdąży dokonać zmiany od najbliższej wypłaty. W przeciwnym razie zmiana danych dotyczących przekazywania pieniędzy nastąpi od następnej wypłaty. Dlatego, zanim emeryt czy rencista zdecyduje się zamknąć dotychczasowy rachunek bankowy i otworzyć nowy powinien upewnić się, czy ZUS zdąży dokonać aktualizacji od najbliższej wypłaty. W przeciwnym razie jego świadczenie trafi na nieczynne konto, bank zwróci je do ZUS-u, a  senior będzie musiał dłużej poczekać na wypłatę świadczenia -wyjaśnia rzeczniczka.

Aby uniknąć takich sytuacji i opóźnienia w wypłacie świadczenia,  informację o zmianie rachunku czy adresu należy złożyć w ZUS-ie minimum 12 dni roboczych przed terminem płatności świadczenia. Osoby mieszkające w Polsce zmianę danych adresowych, osobowych lub rachunku bankowego mogą złożyć na druku EZP. Formularz można złożyć osobiście w placówce ZUS, wysłać pocztą lub przesłać elektronicznie za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych ZUS.