Urząd Gminy w Kęsowie

Informujemy, iż od dnia 18 listopada br. kasa Urzędu Gminy w Kęsowie czynna będzie w godzinach od 7:30 do 12:00.

Wpłat można także dokonywać w kasie Banku Spółdzielczego w Kęsowie nie ponosząc przy tym dodatkowych opłat.