Skip to main content
Organizacja szkoleń z obsługi studia nagrań

Nabór dla uczestników szkolenia z obsługi studia nagrań

Gmina Kęsowo ogłasza nabór dla uczestników szkolenia z obsługi studia nagrań. Osoby te zamieszkiwać muszą teren powiatu tucholskiego. Pierwszeństwo będą miały osoby z grup defaworyzowanych określonych w LSR (osoby do 35 roku życia, osoby powyżej 50 roku życia). W ostateczności będzie decydowała kolejność zgłoszeń. Zgłoszenie osobiste w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie do 20 października  2023 roku roku