Skip to main content
Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

Rusza program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy

W dniu 1 lutego zawarta została umowa pomiędzy gminą Kęsowo, a firmą OsteoDENS Grzegorz Pozorski na realizację programu polityki zdrowotnej pn. „Program profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców Gminy Kęsowo na lata 2023-2025”.

Dzięki programowi profilaktyki i wczesnego wykrywania osteoporozy wśród mieszkańców gminy Kęsowo przeprowadzonych zostanie szereg działań m.in. badania diagnostyczne oraz zajęcia edukacyjne.

Już niedługo rozpoczną sie zapisy na badania o czym pojnformujemy w późniejszym terminie.

Jak wspomniał przy podpisaniu umowy Pan Grzegorz Pozorski w pierwszym etapie wdrażania programu przeprowadzone zostaną szkolenia personelu medycznego. Później – w marcu planowane jest spotkanie informacyjno-edukacyjne. Firma OsteoDENS planuje połączyć je z badaniami zgłoszonych do programu osób oraz badaniami dodatkowych, zainteresowanych udziałem pacjentów.