Skip to main content
Wybory do Parlamentu Europejskiego

Wybory do Parlamentu Europejskiego

W przeddzień wyborów do Parlamentu Europejskiego, które odbędą się 9 czerwca, zachęcamy wszystkich obywateli do udziału w demokratycznym procesie wyborczym. Każdy głos ma znaczenie! Decydując o przyszłości Polski i Europy, decydujemy o kierunku rozwoju naszego kraju.

Przystąpienie Polski do Unii Europejskiej 20 lat temu było kluczowym momentem w historii naszego kraju. Dzięki temu Polska odnotowała ogromny postęp zarówno gospodarczy, jak i społeczny. Od 2004 roku polskie rolnictwo otrzymało wsparcie finansowe z UE w wysokości 243,2 mld euro, co umożliwiło modernizację sektora oraz wzrost konkurencyjności. Dochody na pełnozatrudnionego rolnika zwiększyły się ponad dwukrotnie od 2004 roku, a wartość dodana w rolnictwie na koniec 2023 roku wyniosła 22,1 mld euro.

Inwestycje infrastrukturalne również odegrały kluczową rolę w rozwoju kraju. Dzięki środkom z Unii Europejskiej udało się wybudować 970 km autostrad i ponad 2930 km dróg ekspresowych. Polska posiada teraz siedmiokrotnie dłuższą sieć dróg szybkiego ruchu niż w 2004 roku.

W ciągu ostatnich 20 lat od wstąpienia Polski do Unii Europejskiej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w Bydgoszczy pozyskała środki z funduszy unijnych, które umożliwiły realizację kluczowych inwestycji drogowych. Dziś jeździmy gotową „bursztynową” autostradą A1, 128-kilometrową drogą ekspresową S5 oraz szeregiem innych dróg.

Kolejne inwestycje są już planowane. 4 mld zł – tyle ma kosztować nowy Program Dworcowy na lata 2024-2030, który obejmie modernizację dworców kolejowych w regionie, w tym dworce w Brodnicy, Kaliskach Kujawskich, Jabłonowie Pomorskim, Kowalewie Pomorskim, Wąbrzeźnie, Turznie i Nieszawie Waganiec.

Gospodarka Polski również odnotowała imponujący wzrost przez minione 20 lat. Wartość PKB Polski wzrosła o 109%, osiągając 751 miliardów euro, a eksport towarowy zwiększył się niemal sześciokrotnie, osiągając wartość 350 mld euro. Polska odnotowała znaczący spadek wskaźnika bezrobocia z 19% do zaledwie 3%, co przekłada się na poprawę warunków życia i wzrost stabilności ekonomicznej, także w regionie. Wartość bezpośrednich inwestycji zagranicznych osiągnęła 360 mld euro na koniec 2023 roku.

Przez dwadzieścia lat obecności w Unii Europejskiej województwo kujawsko-pomorskie pozyskało z UE łącznie 40 mld zł na realizację 17 000 projektów. PKB regionu wzrosło z 75,4 mld zł do 133,9 mld zł, a PKB per capita z 36,1 tys. zł do 66,5 tys. zł. Produkcja sprzedana przemysłu i budownictwa wzrosła z 47,9 mld zł do 96,2 mld zł, a bezrobocie rejestrowane spadło z 15,5% do 7,1%.

Dlaczego głosowanie jest ważne?

Wybory do Parlamentu Europejskiego są niezwykle istotnym wydarzeniem, które wpływa na kształtowanie polityki Unii Europejskiej, a tym samym na nasze codzienne życie. Wspólne decyzje podejmowane na szczeblu europejskim mają realny wpływ na lokalne społeczności, gospodarkę, prawa obywatelskie oraz wiele innych aspektów naszego funkcjonowania w ramach Unii.

Każdy głos oddany w wyborach europejskich pomaga kształtować przyszłość tych kluczowych obszarów.

Głosując, wybieramy swoich reprezentantów do Parlamentu Europejskiego, którzy będą wpływać na legislację i wybór członków Komisji Europejskiej. To ma bezpośredni wpływ na nasze codzienne życie i życie innych obywateli.

Głosowanie ma również bezpośredni wpływ na rozwój naszego regionu, województwa kujawsko-pomorskiego. Środki pozyskane z Unii Europejskiej w dużej mierze przyczyniły się do modernizacji infrastruktury, wsparcia dla lokalnych przedsiębiorstw oraz poprawy jakości życia mieszkańców. Dzięki inwestycjom w infrastrukturę drogową, kolejową i przemysłową, nasz region stał się bardziej atrakcyjny dla inwestorów i turystów, co przekłada się na nowe miejsca pracy i lepsze perspektywy rozwoju.