Skip to main content
Przebudowa drogi gminnej nr 010405C

Przebudowa drogi gminnej nr 010405C

W dniu 16 maja 2024 roku Gmina Kęsowo zakończyła zadanie pn.: „Przebudowa drogi gminnej nr 010405C w granicach istniejącego pasa drogowego w miejscowości Piastoszyn polegającej na przebudowie jezdni i zjazdów”.

Jest to zadanie związane z realizacją operacji typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Projekt ten dofinansowany został z krajowych środków publicznych i środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020.

W ramach zadania zostały wykonane: roboty przygotowawcze, roboty ziemne, podbudowy, nawierzchnie, roboty wykończeniowe oraz roboty inne. Długość przebudowy drogi to około 0,716 km.

Całkowita wartość zadania: 633 598,73 zł
Dofinansowanie: 403 158,00 zł (63,63%)
Wkład własny gminy: 230 440,73 zł