Skip to main content
Nowi sołtysi

Nowi sołtysi

W dniu wczorajszym tj. 10 czerwca 2024 r. odbyły się zebrania wiejskie wyborcze w trzech sołectwach, w wyniku których mamy dwóch nowych sołtysów.

W sołectwie Przymuszewo stosunkiem głosów 35:19 nowym sołtysem została Pani Anna Kawulka.

W sołectwie Drożdzienica stosunkiem głosów 35:19 nowym sołtysem został Pan Mariusz Czarnecki.

W sołectwie Pamiętowo stosunkiem głosów 30:8 wygrała obecna sołtys Pani Ewelina Chałanicz-Pydynkowska.