Urząd Gminy w Kęsowie

Urząd Gminy w Kęsowie przyjmuje wnioski w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku suszy. Oceny zakresu i wysokości szkód Komisja dokona na podstawie wizji w gospodarstwie rolnym posługując się wnioskiem rolnika o dopłaty obszarowe na rok 2018. 

W związku z tym w wniosku należy podać strukturę upraw zgodnie z wnioskiem o dopłaty obszarowe na rok 2018.

Wnioski należy składać do dnia 30 czerwca 2018 r. w Urzędzie Gminy pokój nr 5.

Pliki do pobrania:

Wniosek dotyczący suszy