Wydział Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu

Uchwałą Zarządu Stowarzyszenia Przyjaciele Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu", w dniu 11 maja br. powstał Fundusz Stypendialny, którego celem jest finansowe wsparcie dla najzdolniejszych studentów pierwszego roku studiów —przyjętych w nowym roku akademickim 2018/2019, którzy uzyskali najwyższą średnią ocen na świadectwie maturalnym, a jednocześnie którzy ze względu na niskie dochody swoich rodzin mogą mieć trudności z pokryciem kosztów podjętych studiów i utrzymania się w Poznaniu.

Szczegółowe zasady przyznawania stypendiów dostępne są na stronie Stowarzyszenia: http://woak.up.poznan.pllabsolwent/stowarzyszenie-przyjaciele-woak/790-program-stypendialny