Drukuj
Odsłony: 2520
Flaga EU

W ramach konkursu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2014-2020 działania Kształcenie ogólne i zawodowe, podziałania Kształcenie ogólne nasz wniosek pt: „Nowe techniki uczenia się w gminie Kęsowo” przeszedł pozytywnie ocenę formalno- merytoryczną , uzyskując 76,5 punktu kwalifikując się tym samym do realizacji. Kwota dofinansowania wynosić będzie 118 553,75 złotych. Projekt realizowany będzie od lipca 2017 do 30.06.2018 mając na celu zwiększenie jakości i efektywności uczenia się w Zespołach Szkół w Kęsowie i Żalnie poprzez wdrażanie nowych technik w edukacji.

Działania jakie zostaną podjęte podczas realizacji projektu to:

  1. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie nauk matematyczno – przyrodniczych (doposażenie w sprzęt audiowizualny który zostanie wykorzystany do przekazywania treści dydaktycznych i rozwijania kompetencji kluczowych w obszarze matematyki)
  2. Kształtowanie i rozwijanie kompetencji kluczowych uczniów w zakresie języków obcych (doposażenie w sprzęt i programy multimedialne, pomoce dydaktyczne w tym filmy w angielskiej wersji językowej wpłyną na: efektywność rozwoju umiejętności językowych jako kompetencji projektu a ostatecznie przyczynią się do poprawy wyników edukacyjnych na egzaminach zewnętrznych)

eepr