Urząd Gminy w Kęsowie

Gmina Kęsowo zawiadamia o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy w zakresie publicznego transportu zbiorowego na pasażerski transport drogowy, przewozy autobusowe w publicznym transporcie zbiorowym na sieci komunikacyjnej obejmującej obszar Gminy Kęsowo dla której Gmina Kęsowo jest organizatorem publicznego transportu zbiorowego.

Treść ogłoszenia