Skip to main content
Kolejne prace wiertnicze na terenie gminy

Kolejne prace wiertnicze na terenie gminy

Firma FX Energy poinformowała o rozpoczęciu kolejnych prac wiertniczych w poszukiwaniu gazu ziemnego, tym razem w województwie Kujawsko – Pomorskim. W związku z postępującymi pracami koncern zawarł umowę z firmą Tebodin Poland dotyczącą zarządzania projektem budowy zakładu produkcyjnego w rejonie Tucholi. 

FX Energy poinformował o rozpoczęciu prac wiertniczych na odwiercie Angowice – 1, leżącym na koncesji Chojnice –Wilcze. Docelowo głębokość odwiertu powinna osiągnąć 3400 metrów. –Odwierty na polu gazowym Tuchola mają wspaniałe natężenia przepływu surowca, a wartość wydobycia jest imponująca – uważa Andy Pierce, wiceprezes FX Energy do spraw operacyjnych. Uważa on, że badania sejsmiczne pokazują duże możliwości eksploatacyjne, większe aniżeli pierwotnie sądzono. – Potrzebujemy kolejnych odwiertów, aby potwierdzić wielkość złóż i ocenić potencjał oraz ryzyko. Odwiert Angowice-1 jest pierwszym z kilku odwiertów, które planujemy wykonać na koncesji Chojnice – Wilcze w ciągu najbliższych dwunastu miesięcy – zapowiada Pierce. Firma pozyskuje obecnie kolejne 300 km danych sejsmicznych. Odwiert Angowice -1 zostanie wykonany w odległości 12 km na północny – zachód od dwóch już istniejących otworów. Koncern wykonał wcześniej na tym obszarze odwierty Tuchola 3K oraz Tuchola 4K. Przeprowadzone wyniki testów były bardzo obiecujące.

Spółka poinformowała również, że podpisała kontrakt z firmą konsultingowo-inżynieryjną Tebodin Poland, będącą odziałem niemieckiej spółki Bilfinger. W ramach umowy spółka będzie zarządzała projektowaniem inwestycji oraz operacjami przetargowymi i budowlanymi przy powstaniu zakładu produkcyjnego oraz infrastruktury rurociągowej w rejonie Tucholi.

Zakład, który powinien rozpocząć prace w 2017 roku, będzie mógł wydobywać dziennie ponad 283 tys. metrów sześciennych gazu ziemnego. Instalacja umożliwi przetwarzanie surowca na takie produkty jak gaz wysokometanowy, kondensat, hel i skroplony gaz ziemny (LNG). FX Energy posiada udziały w sumie w 8 koncesjach na poszukiwanie gazu ziemnego oraz w jednej na wydobycie surowca.

Odwiert Tucholi 3 K znajduje się w obrębie geodezyjnym Kęsowo w miejscowości Siciny, a Tuchola 4 K w obrębie geodezyjnym Obrowo w Gminie Kęsowo.

Źródło: http://gazlupkowy.pl/fx-energy-rozpoczal-kolejne-prace-wiertnicze/