Flaga EU

We wtorek, 5 sierpnia w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Kujawsko Pomorskiego, Wójt Gminy Kęsowo Pan Radosław Januszewski wraz ze Skarbnikiem Gminy Panią Magdaleną Milkowską podpisali umowy na dofinansowanie kolejnych zadań inwestycyjnych związanych z: budową wodociągu w miejscowości Drożdzienica, budową placu zabaw w Piastoszynie oraz organizacją warsztatów muzycznych w Żalnie.

Szczegółowe kwoty uzyskanych dofinansowań:

 1. Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami oraz budową stacji podnoszenia ciśnienia i jej zasilaniem w energię elektryczną we wsi Drożdzienica
  Kwota dofinansowania 462 000,00 złotych | wartość zadania: 806 267,11 złotych
  Strona www
  Dofinansowanie z programu rozwoju Obszarów Wiejskich , działanie: 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej”
 2. Organizacja warsztatów muzycznych dla społeczności lokalnej Żalna
  Kwota dofinansowania 4 500,00 złotych | wartość projektu : 6 000,00 złotych
  Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”
 3. Budowa placu zabaw w Piastoszynie
  Kwota dofinansowania 19 300,00 złotych | wartość zadania: 27 871,50 złotych
  Strona www
  Dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów wiejskich 2007-2013 z zakresu małych projektów w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju

logo-rpo