Gaz

Prace badawcze przeprowadzono na 70 metrowym odcinku odwiertu. Podczas badań osiągnięto przepływ gazu w ilości 141. tys., 212 tys. oraz 283 tys. metrów sześciennych na dobę. Na zakończenie badań osiągnięto finalnie 311 tys. metrów sześciennych. Obecnie kontynuowane będą dalsze prace wiertnicze. Celem spółki będzie w następnej kolejności zbadanie drugiego odcinka odwiertu. Zespół techniczny analizuje obecnie uzyskany przepływ surowca i ciśnienie osiągnięte podczas testu, które posłużą one do wykonania oceny potencjalnych możliwości eksploatacyjnych.

Wiceprezes ds. operacyjnych Andy Pierce wiąże duże nadzieje z koncesją Chojnice – Wilcze oraz z wynikami prac nad odwiertami Tuchola 4K i Tuchola 3K. Koncern zapowiedział, przeprowadzenie w najbliższym czasie kolejnych prac wiertniczych na tej samej koncesji.