Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Urząd Gminy w Kęsowie informuje, iż w związku ze zmianą ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego istnieje możliwość zwiększenia limitu zwrotu tym producentom rolnym, którzy są posiadaczami bydła.

Rolnicy którzy chcą skorzystać ze zwiększonego limitu powinni dołączyć do wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dokument wydany przez kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zawierający informację o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego, w odniesieniu do każdej siedziby stada tego producenta, w ostatnim dniu każdego miesiąca roku poprzedzającego rok, w którym został złożony wniosek o zwrot podatku akcyzowego .