Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Kujawsko - Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie poszukuje gospodarstwa rolne, w których możliwe byłoby świadczenie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych (seniorów) w ramach projektu „Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim”.

Osoby zainteresowane świadczeniem takich usług w swoich gospodarstwach z terenu powiatu tucholskiego, prosimy o kontakt: 

Joanna Jastak – tel.:723330118,
Anna Kulesza- tel.: 663731873.