Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Zgodnie z zarządzeniem nr 260/2019 Wojewody Kujawsko-Pomorskiego z dnia 29 lipca 2019 r, powołana została Komisja do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód, doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego — suszy w gminie Kęsowo.

Osoby które ucierpiały w wyniku tegorocznej suszy proszone są o wypełnienie wniosku do komisji oraz dostarczenie go w terminie do 5 sierpnia 2019 r. do siedziby Urzędy Gminy w Kęsowie, pok. nr 5.

Dodatkowych informacji udzielają pracownicy urzędu po nr telefonu 523344091 wew. 15