Urząd Gminy w Kęsowie

Urząd Gminy w Kęsowie przyjmuje wnioski w sprawie oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego – ujemnych skutków przezimowania.

Oceny zakresu i wysokości szkód Komisja dokona na podstawie wizji w gospodarstwie rolnym posługując się wnioskiem rolnika o dopłaty obszarowe na rok 2018.

W związku z tym w wniosku należy podać strukturę upraw zgodnie z wnioskiem o dopłaty obszarowe na rok 2018. Wnioski należy składać do 30 kwietnia 2018 r. w Urzędzie Gminy , pokój nr 5