Kombajn

Krajowe Stowarzyszenie Centrów Kształcenia Praktycznego organizuje kurs operatora kombajnów zbożowych oraz kurs operatora kombajnów zielonkowych.  Celem kursu jest przygotowanie zainteresowanych osób do samodzielnej obsługi kombajnów zbożowych (lub kombajnów zielonkowych).

Informujemy, że w dniu 3 marca 2018 r. w sobotę o godz. 10:00  w Centrum Kultury w DEBRZNIE ul. Wojska Polskiego 2 rozpocznie się kurs dla kombajnistów. 

Odpłatność:
- 500 zł. kombajn zbożowy;
- 100 zł. kombajn zielonkowy;
- 100 zł prasy wysokiego stopnia zgniotu oraz urządzenia do paletyzowania bel;

Warunki zapisania się na kurs:
1) ukończone 16 lat,
2) posiadanie prawa jazdy kategorii B lub T.

Po ukończeniu kursu uczestnicy otrzymują zaświadczenie potwierdzające posiadanie kwalifikacji zawodowych operatora kombajnów zbożowych ( lub kombajnów zielonkowych), uprawniające do obsługi, poruszania się po drogach publicznych czy roszczeń z tytułu ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków.

Nr kontaktowy: 58 683 76 12; 695 999 723; 517 856 236;