Urząd Gminy w Kęsowie

Urząd Gminy Kęsowie uprzejmie informuje, iż w dniach od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r., można składać wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Do wniosku należy dołączyć faktury VAT lub kopie faktur VAT za okres od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Powyższy wniosek można składać w Urzędzie Gminy w Kęsowie pokój nr 10.

Informujemy również, iż w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 1 grudnia 2015 r. w sprawie stawki zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 roku ( Dz. U. z 2015 r. poz. 2042) stawka zwrotu podatku akcyzowego została określona w wysokości 1,00 zł na 1 litr oleju napędowego.

Wypłata producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego nastąpi w dniach od 1 do 29 kwietnia 2016 roku.