Urząd Gminy w Kęsowie

W związku z wątpliwościami rolników kierowanych do członków komisji powołanej przez Wojewodę Kujawsko-Pomorskiego szacującej suszę Wójt Gminy Kęsowo zwrócił się dnia 10.12.2015 r. do wojewody celem wyjaśnienia różnic w sposobie szacowania strat w uprawach rolnych w poszczególnych gminach. Odpowiedz w załączniku.