ARiMR

Straż Gminna w Kęsowie i ARiMR z siedzibą w Tucholi zapraszają na spotkanie o tematyce : Bezpieczeństwo w gospodarstwach rolnych.

Terminy spotkań:
16 czerwca - WDK w Kęsowie od godziny 1000
17 czerwca - GOK Gostycyn od godziny 1000

Przebieg spotkania:

PREZENTACJA PRZEDSTAWICIELI ARiMR DOTYCZĄCA:

  • Zasady Wzajemnej Zgodności na rok 2014
  • Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

PREZENTACJA SG W KĘSOWIE i POSTERUNKU POLICJI W GOSTYCYNIE DOTYCZĄCA WYPADKÓW W ROLNICTWIE

 

plakat bez rolne 2014