ZGK

Zakład Gospodarki Komunalnej w Kęsowie informuje Odbiorców wody z m. Kęsowo ul. Karpacka i ul. Pamiętowska, Pamiętowo, Adamkowo o możliwości wystąpienia przerw w dostawie wody w dniach od 21.04.2021do 23.04.2021r. (środa - piątek) w godzinach od godz. 900 do godz. 1600. Przyczyną wyłączenia są prace remontowe sieci wodociągowej w ul. Pamiętowskiej w Kęsowie.