Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Tucholi informuje, że po zapoznaniu się z wynikami badania próbek wody pobranych w dniu 18.06.2019 r. z wodociągu, stwierdził przydatność wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Woda, o której mowa, nie stanowi zagrożenia dla zdrowia konsumentów. Woda nadaje się do celów gospodarczych oraz do spożycia.

Dotyczy wodociągu publicznego w Kęsowie zaopatrującego w wodę mieszkańców następujących miejscowości: Adamkowo,  Bralewnica, Brzuchowo, Drożdzienica, Jeleńcz, Kęsowo, Krajenki, Ludwichowo, Obrowo, Pamiętowo, Przymuszewo, Sicinki, Siciny, Tuchółka, Wieszczyce.

Pełna treść komunikatu: https://bip.kesowo.pl/uploaded_files/serwis_files/attachments/bip/633/58f0dad0572dc986.pdf