Skip to main content

Poprzez edukację dorosłych do lepszego rozwoju dzieci

poprzez edukcajeGmina Kęsowo uprzejmie informuje o przystąpieniu do projektu „Poprzez edukację dorosłych do lepszego rozwoju dzieci” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Po wyłonieniu 40 uczestników- mieszkańców gminy Kęsowo (w tym 10 mężczyzn 30 kobiet)rozpocznie się realizacja projektu :cykl warsztatów i wyjazdów kulturalnych, których zadaniem jest wzrost edukacji kulturalnej dorosłych mieszkańców gminy Kęsowo oraz przekazania tej edukacji młodemu pokoleniu.

 

Zadanie 1

- warsztat "Czy warto uczestniczyć w kulturze"- poprowadzi psycholog. Zadaniem warsztatu będzie uświadomienie uczestnikom potrzeby udziału w kulturze i przekazanie tego młodemu pokoleniu. Przewidziane jest ono na październik 2011 roku.

Warsztaty będą trwały w sumie 16 godzin (przez godzinę rozumie się w całym tekście projektu godzinę lekcyjną – 45 minut) w czterech modułach po 4 godziny. Mają służyć do osiągnięcia kilku istotnych celów: stworzyć potrzebę uczestnictwa w kulturze; pokazać rolę kultury w życiu każdej rodziny; pokazać możliwości uczestnictwa w kulturze wysokiej każdego; bez względu na status społeczny i materialny oraz wiek; pokonać barierę niechęci do nieznanego, czyli „oswoić” instytucje kultury; przekazać zagadnienia płci w kulturze, nauczyć sposobów zaszczepiania potrzeb kulturalnych w dzieciach. Przewiduje się, że warsztaty poprowadzi psycholog. Uczestnicy wyposażeni zostaną w materiały szkoleniowe takie jak: długopisy, teczki, zeszyty lub papier do wydruków, mazaki, kartony i półkartony do prezentacji itp.

 

Zadanie 2

Po w/w warsztatach teoretycznych rozpoczną się warsztaty praktyczne, a mianowicie wyjazdy do instytucji kulturalnych w województwie kujawsko-pomorskim :

  • Opera Nova w Bydgoszczy- grudzień 2011 rok
  • Teatr w Toruniu- luty 2012 rok
  • Kino w Bydgoszczy -kwiecień 2012 rok
  • Filharmonia w Bydgoszczy -czerwiec 2012 rok

Podczas każdego wyjazdu zapewniony zostanie uczestnikom i opiekunowi poczęstunek w postaci kolacji lub obiadu.Ponadto w gminie Kęsowo odbędzie się przedstawienie teatralne wystawione przez profesjonalnych aktorów, w czerwcu 2012 roku. Bedzie ono miało na celu zachęcenie jak najwięcej uczestników do wszelkich działań kulturalnych.

Należy pamiętać, że osoby z terenów wiejskich mają ograniczony dostęp do życia kulturalnego, niejednokrotnie nie byli nigdy w kinie, w teatrze czy w operze. Takie wyjazdy to doskonała metoda edukacji kulturalnej i sposób na zarażenie potrzebą edukacji kulturalnej nie tylko uczestników, ale również ich dzieci.

 

Zadanie 3

Wyjazdy kulturalne poprzedzone będą warsztatami dotyczącymi tematycznie konkretnej dziedziny kultury (po 3 godziny wykładowe każdy),a mianowicie:

  • warsztaty "ABC Opery"- listopad 2011 rok
  • warsztaty "ABC Teatru"- styczeń 2012 rok
  • warsztaty "ABC Filmu" - marzec 2012 rok
  • warsztaty "ABC Filharmonii"- czerwiec 2012 rok

Warsztaty zostaną przeprowadzone przez znawców każdej z powyższych dziedzin. Dotyczyć będą sposobu odbioru dzieła kulturalnego, specyfiki sztuki aktorskiej (odrębnej dla kina, teatru i opery), propedeutyki oceny spektaklu pod kątem scenariusza, gry aktorskiej, scenografii i innych elementów dzieła.

 

Zadanie 4

W ramach projektu przygotowane zostanie równiez przez jego uczestników przedstawienie teatralne, wystawienie sztuki w maju 2012 roku.

 

Zadanie 5

Zadanie to będzie polegało na zakupie kompletu filmów ( w tym o tematyce równościowej. Bedą one wykorzystane przy późniejszej organizacji seansów filmowych w W)iejskim Domu Kultury w Kęsowie i krzewieniu kultury na terenach wiejskich. Palnowany zakup to luty 2012 rok.

 

Zadanie 6

W miesiącu listopadzie 2011 roku, przed pierwszym wyjazdem kulturalnym tj. wyjazdem do Opery Nova w Bydgoszczy odbędą się 8 godzinne warsztaty "Savoir- vivre" w operze, czy w teatrze. Przeprowadzone one będą przez znawcę w tej dziedzinie.Warsztaty przeprowadzane sukcesywnie przed każdym wyjazdem do konkretnej instytucji kultury. Obejmować będą zachowania związane z rezerwacją (odwołaniem rezerwacji) i zakupem biletu, szukaniem informacji o repertuarze, obowiązującym ubiorze, kolejności zachowań po wejściu do budynku, funkcji znaków ikonograficznych i dźwiękowych, posługiwania się komórkami, zachowania się podczas przerw i po zakończeniu spektaklu. Przewiduje się cztery jednostki warsztatowe po dwie godziny.

 

Zadanie 7

W ramach zarządzania będzie przeprowadzona rekrutacja uczestników w miesiącu październiku 2011 roku.Do celów promocyjnych wydrukowane zostaną materiały promocyjne w październiku 2011 roku, które będą miały na celu promować projekt wśród mieszkańców oraz uczestników projektu. Będą to: długopisy, teczki, ulotki itp.W. W czerwcu 2012 roku zostanie zorganizowana konferencja podsumowująca projekt.Zaproszeni na nią zostaną uczestnicy projektu, przedstawiciele władz, sołtysi i inni zainteresowani mieszkańcy gminy Kęsowo. Na to spotkanie uczestnicy projektu przygotują przentację odpowiadające 4 wyjazdom tj. do opery, kina, filharmonii czy teatru.Nad realizacją projektu czuwać będzie koordynator, do którego obowiązków należeć będzie między innymi: nadzór nad realizacją projektu, rozliczenie sprawozdań od strony merytorycznej, kontrola nad osobami zatrudnionymi w projekcie. Koordynator za swoją pracę otrzyma wynagrodzenie w formie dodatku do wynagrodzenia płatne w miesiąch styczeń - czerwiec 2012 roku. Na podstawie dodatku do wynagrodzania zatrudniony zostanie również księgowy, który sporządzać i rozliczać będzie sprawozdania od strony księgowej i rachunkowej, czuwać będzie nad realizacją projektu od strony rachunkowo- finansowej czy kadrowo- płacowej. Wynagrodzenie księgowej wypłacone zostanie w miesiachc styczęń- czerwiec 2012 na podstawie dodatku do wynagrodzenia,.Ponadto zatrudniony zostanie asystent projektu, którego zadaniem będzie przygotowanie np. warsztatów, spotkania z aktorem. , pomoc w przygotowaniu sprawozdań, czy czuwanie nad sprawnym przebiegiem realizacji projektu. Za swoją pracę w miesiącach styczeń - czerwiec 2012 roku na podstawiedodatku do wynagrodzenia asystent otrzymywać będzie wynagrodzenie. Nad sprawną realizacją projektu czuwać będzie zespół projektowy, w skład którego wchodzić będzie: koordynator, asystent i księgowy. Spotykać się on będzie przynajmniej cztery razy w czasie realizacji projektu oraz w miarę potrzeby.


Zapraszamy do uczestnictwa.... 

plakat poprzez edukacje 


 18 lipiec 2012

W dniu 17 lipa 2012 roku w Wiejskim Domu Kultury w Kęsowie odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Poprzez edukację dorosłych do lepszego rozwoju dzieci” w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Po przedstawiona prezentacją uczestnicy projektu podzielili się wrażeniami z realizacji projektu. Opowiadali o tym, jakie korzyści przyniósł projekt, o wartościach dodanych które dostarczył.

 

Pliki do pobrania: Prezentacja z konferencji

 


logo pokl