Nowa składka za zmeliorowany hektar gruntów rolnych

W dniu 8 marca 2023 r. odbyło się Walne Zebranie Delegatów Gminnej Spółki Wodnejw Kęsowie, na którym uchwalono nową składkę za zmeliorowany hektar gruntów rolnych wynoszący 55zł oraz przyjęto budżet GSW i plan działania na rok 2023.

Działalnością Gminnej Spółki Wodnej objętych jest 1659,69 ha użytków rolnych, z tego grunty orne 769,99 i 889,70 ha to użytki zielone. Na wymienionych użytkach rolnych jest 115,3 km rowów otwartych, 259 szt. studni drenarskich, 180 szt. przepustów o średnicy od 40 - 60 cm i 9 tysięcy mb zbieraczy i rurociągów o średnicy od 15 – 50 cm.

Wysokość składki w 2022 r. wynosiła 50 zł/ha zmeliorowany. Do realizacji zadań statutowych w 2022 r. zatrudniono 1 pracownika na umowę o prace na okres 6 miesięcy oraz 1 pracownika na umowę o dzieło na okres 2 miesięcy. Pracownicy Ci dokonywali konserwacji rowów otwartych na długości 5,200 km, oczyścili 8 przepustów oraz wyczyścili 15 studzienek z osadów. Pracownicy pracowali głównie na rowach, które były niemożliwe do wyczyszczenia przez koparkę (rowy z faszyną).

Do czyszczenia rowów otwartych korzystaliśmy z pracy koparki dzięki której wyczyszczonych zostało 24,80 km rowów również przy pomocy koparki naprawionych zostało 13 przepustów typy fi 400 mm oraz oczyszczono 350 mb zbieraczy drenarskich.

Wartość prac wykonanych przez koparkę wynosi 74416,00 zł. Na realizacje zadań statutowych wydano: składki członkowskie – 43777,85 zł, Urząd Wojewódzki – 45200,00 zł, Urząd Marszałkowski – 19000,00 zł, Gmina Kęsowo – 4467,00 zł.