Szkolenia z KPODR w Minikowie

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zaprasza na szkolenie pn. „Ekoschematy - nowy rodzaj płatności bezpośrednich w 2023 roku", które odbędzie się 14 kwietnia 2023 r. o godz. 12:00

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online. Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/ekoschematy-nowy-rodzaj-platnosci-bezposrednich/register

Program:

  •   Ekoschematy – nowy rodzaj dobrowolnych, płatnych praktyk
  •   Krótka charakterystyka ekoschematów – praktyki objęte wsparciem, kryteria dostępu, szacunkowa wysokość wsparcia
  •   Zasady łączenia ekoschematów oraz wykluczenia

Zapraszamy również na szkolenie pn. „Płatności bezpośrednie, warunkowość i związane z nimi wymogi w 2023 roku", które odbędzie się 14.04.2023 r. o godz. 10:00

Szkolenie odbędzie się hybrydowo – zarówno stacjonarnie w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego, jak i online. Bezpośredni link do rejestracji: https://kpodr.clickmeeting.com/platnosci-bezposrednie-warunkowosc-i-zwiazane-z-nimi-wymogi-w-2023-roku/register

Program:

  •  System warunkowości – istotne zmiany w wymogach i normach obowiązkowych
  •  Płatności bezpośrednie niezwiązane z produkcją – kryteria kwalifikowalności, szacunkowa wysokość wsparcia
  •  Wsparcie bezpośrednie związane z produkcją – sektory objęte wsparciem, kryteria dostępowe, szacunkowa wysokość wsparcia

Szkolenia poprowadzi: 
Łukasz Piotrowski,
Główny specjalista ds. ekonomiki