List Prezes Krus do rolników

Dożynki są nie tylko Świętem Plonów, lecz także doskonałą okazją do uhonorowania Waszej ciężkiej pracy. Efektem Waszych codziennych wysiłków – na polach, w gospodarstwach i sadach, w bezpośrednim kontakcie z przyrodą – są produkty, którymi możemy się cieszyć. Jesteście zarówno gospodarzami, jak i strażnikami kultury wiejskiej, o czym świadczy liczny udział w wielu lokalnych przedsięwzięciach.

W tym wyjątkowym dniu, który jest przede wszystkim Waszym Świętem, chciałabym podziękować za determinację i odwagę w podejmowaniu wyzwań związanych z pracą na roli, takich jak
wysokie tempo pracy, konieczność koncentracji, wysiłek fizyczny czy nieprzewidywalne warunki atmosferyczne. Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego wspiera Waszą pracę w tym obszarze.

Mam na myśli wiele działań prewencyjnych o skali ogólnopolskiej, jak i lokalnej. Ich realizację wzmacnia międzynarodowa strategia bezpieczeństwa „Wizja Zero”, którą przyjęliśmy w 2018
roku. Ma ona na celu całkowite wyeliminowanie wypadków i chorób zawodowych w rolnictwie. Dążymy do stworzenia warunków pracy, które będą bezpieczne i pozbawione zagrożeń. Bezpie- czeństwo i dobrostan to priorytety dobrego życia i pracy na wsi.

Jako Prezes Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego chciałabym wyrazić moje najgłębsze uznanie dla Waszego trudu i poświęcenia, które służą zapewnieniu bezpieczeństwa żywnościowego Polski oraz złożyć najserdeczniejsze życzenia Bożego błogosławieństwa w Waszej codziennej pracy rolniczej. Niech Pan Bóg obdarza Was swoją opieką i daje siłę do dalszych działań.

Życzę Wam wszelkiej pomyślności, sukcesów i satysfakcji z owoców Waszej ciężkiej pracy.

Z najwyższym szacunkiem

PREZES
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
dr Aleksandra Hadzik