węgielWniosek o zakup preferencyjny paliwa stałego .docx lub .pdf


Wydłużony termin na zakup węgla

W odniesieniu do Ustawy o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych zostają wprowadzone następujące zmiany: Termin składania wniosków o zakup preferencyjny węgla zostaje wydłużony do 30 czerwca 2023 roku mieszkańcy mogą składać wnioski na węgiel pozostały w gminie w biurze nr 5 Urzędu Gminy.

Nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

Informujemy, że w Urzędzie Gminy w Kęsowie od poniedziałku 16 stycznia 2023 r. zostaje uruchomione przyjmowanie wniosków o preferencyjny zakup węgla na rok 2023. Wnioski  należy składać najpóźniej do 17 lutego 2023 r. w biurze nr 8 Urzędu Gminy.

Pierwszy transport węgla

Informujemy, że termin przyjmowania wniosków o preferencyjny zakup węgla na ten rok zostaje skrócony do dnia 5 grudnia (poniedziałek). Szczegółowe informacje pod numerem telefonu 523344091 wew. 18 lub osobiście biuro nr 8, I piętro budynku Urzędu Gminy

Pierwszy transport węgla
Pierwszy transport węgla kamiennego, który będzie dystrybuowany do mieszkańców Gminy Kęsowo w ramach preferencyjnego zakupu jest już na bazie składu opału we Wieszczycach. Od tego momentu, aż do czwartku zostanie przetransportowane pierwsze 200 ton.
Wszystkie osoby, które złożyły wnioski o preferencyjny zakup węgla- od jutra tj. 15.11.2022 r. mogą stawiać się w Urzędzie Gminy (biuro nr. 8) celem podpisania stosownych umów. Na bieżąco są także przyjmowane wnioski o preferencyjny zakup węgla kamiennego.

Nabór wniosków o preferencyjny zakup paliwa stałego przez gospodarstwa domowe

W oparciu o art. 10 i 11 ustawy z dnia 27 października 2022 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych ( Dz.U. 2022 r.  poz. 2236) Wójt Gminy Kęsowo zamieszcza informację oraz wzór wniosku o zakup preferencyjny węgla. Dokumentem uprawniającym do zakupu węgla na zasadach preferencyjnych jest złożenie formalnego wniosku na załączonym druku (druk w złączniku poniżej)

Ankieta dla mieszkańców gminy

W związku z pojawieniem się  projektu ustawy o zakupie preferencyjnym i dystrybucji węgla przez samorządy dla gospodarstw domowych oraz zaakceptowaniu tego projektu na etapie Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego – pojawia się konieczność zankietowania potrzeb mieszkańców Gminy Kęsowo w tym zakresie.

Rozeznanie jest elementem kluczowym do zdobycia wiedzy na temat ilości osób zainteresowanych, sortymentu oraz tonażu.