Skip to main content
Wniosek wstępny dla Programu Ciepłe Mieszkanie

Zebrania wiejskie dotyczące programu „Ciepłe mieszkanie”

Serdecznie zapraszamy mieszkańców na zebrania wiejskie dotyczące programu „Ciepłe mieszkanie” które odbędą się w miejscowościach: Wieszczyce, Tuchółka oraz Piastoszyn. Szczegółowy harmonogram w dalszej części artykułu.

Program „Ciepłe Mieszkanie” przewiduje dofinansowanie do wymiany źródła ciepła na paliwa stałe (tzw. „kopciuchów”) na: kocioł gazowy kondensacyjny,  kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie,  ogrzewanie elektryczne, pompę ciepła powietrze/woda lub pompę ciepła powietrze/powietrze albo  podłączenie lokalu do wspólnego efektywnego źródła ciepła.

Harmonogram spotkań:

  • Wieszczyce - 14.12.2022 godzina 17:00
  • Tuchółka - 14.12.2022 godzina 18:30
  • Piastoszyn - 15.12.2022 godzina 17:00

Zebrania dotyczyć będą również programu „Czyste powietrze”.