Od 1 lipca 2021r. zmiany w programie „Czyste powietrze”

 

Od 2022 roku nie będziemy mogli otrzymać dofinansowania na zakup i montaż kotła na węgiel. Aby koszt został uznany za kwalifikowalny należy:

  • Złożyć wniosek o dofinansowanie obejmujący kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.
  • Zakupić kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021r.
  • Faktura za zakup i montaż kotła na węgiel powinna być wystawiona do 31 grudnia 2021r.

 

Od 1 lipca br. zmieniły się również progi dochodowe uprawniające do podwyższonego poziomu dofinansowania:

  • dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy wynosi obecnie 1.564 zł
  • dla gospodarstw jednoosobowych – 2.189 zł