Szkolenie on-line pn. „Najnowsze zmiany w Programie Czyste Powietrze”

W programie:

  • Projekt doradztwa energetycznego;
  • Ogólną informacje o Priorytet0MY.m Programie „Czyste Powietrze” z zaznaczeniem zmian obowiązujących od 25.01.2022r.
  • Omówienie poziomów dofinansowania;
  • Warunki stawiane urządzeniom i materiałom w Programie „Czyste Powietrze”; - Wskazanie istotnych dokumentów wmaganych w Programie „Czyste Powietrze",
  • Uchwała antysmogowa;
  • Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków;
  • Pytania i odpowiedzi nt. zagadnień prowadzonego szkolenia.

Szkolenie będzie prowadzone przez doradcę energetycznego WFOŚiGW w Toruniu w ramach projektu pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Udział w szkoleniu jest bezpłatny i nie ma limitu osób uczestniczących w wydarzeniu.

Link na szkolenie:  https://kpodr.clickmeeting.com/najnowsze-zmiany-w-programie-czyste-powietrze/register

Informacja o wydarzeniu jest dostępna na stronie: www.kpodr.pl